Ууршуулагчийн цөм

Ууршилт нь шингэнийг хийн төлөвт хувиргах физик процесс юм.Ерөнхийдөө ууршуулагч нь шингэн бодисыг хийн төлөвт хувиргадаг объект юм.Үйлдвэрт маш олон тооны ууршуулагч байдаг бөгөөд тэдгээрийн нэг нь хөргөлтийн системд ашиглагддаг ууршуулагч юм.Ууршуулагч нь хөргөлтийн дөрвөн үндсэн хэсгийн маш чухал хэсэг юм.Бага температурт өтгөрүүлсэн шингэн нь ууршуулагчаар дамжин өнгөрч, гаднах агаартай дулаан солилцож, ууршуулж, дулааныг шингээж, хөргөлтийн үр дүнд хүрдэг.Ууршуулагч нь голчлон халаалтын камер, ууршуулах камер гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.Халаалтын камер нь шингэнийг буцалгах, ууршихыг дэмжихийн тулд шингэн рүү ууршихад шаардагдах дулааныг өгдөг;ууршилтын камер нь хий болон шингэний үе шатыг бүрэн тусгаарладаг.