Өргөтгөх хавхлага

Өргөтгөх хавхлагыг ерөнхийдөө шингэн хадгалах цилиндр ба ууршуулагчийн хооронд суурилуулсан.Өргөтгөх хавхлага нь дунд температур ба өндөр даралтын шингэн хөргөгчийг сааруулагчаар дамжуулан нам температур, нам даралтын нойтон уур болгоход хүргэдэг бөгөөд дараа нь хөргөлтийн бодис нь хөргөлтийн үр дүнд хүрэхийн тулд ууршуулагч дахь дулааныг шингээдэг.Өргөтгөх хавхлага нь ууршуулагчийн төгсгөлд хэт халалтыг өөрчлөх замаар хавхлагын урсгалыг хянадаг. Ууршуулагч талбайн хангалтгүй ашиглалт, цилиндр тогшихоос сэргийлдэг.

12Дараагийн >>> Хуудас 1/2